Avís Legal

La web www.exercitpopular.org ha estat dissenyada i creada per Web Cultura, SCP., amb caràcter informatiu i divulgatiu del Memorial de l’Exèrcit Popular de Pujalt. El fet d’accedir a aquesta web, implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions.

1. TITULARITAT DE WWW.EXERCITPOPULAR.ORG

El nom del domini www.exercitpopular.org està enregistrat a nom l’Ajuntament de Pujalt, amb domicili al c/ Sant Andreu, 3 – 08282 Pujalt (Barcelona).

2. PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE LA WEB
Tots els drets de propietat intel·lectual del contingut d’aquesta pàgina web i del seu disseny gràfic, són propietat de Web Cultura, SCP.
Queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública i transformació total o parcial, sense l’autorització expressa de Web Cultura, SCP. o de l’Ajuntament de Pujalt.  En el mateix sentit queda prohibida qualsevol utilització comercial o publicitaria dels continguts de la web. Igualment tots els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol clase, continguts en aquesta web, estan protegits per llei.
No obstant això, els usuaris poden portar a terme la reproducció dels continguts de la web amb la finalitat exclusiva d’emmagatzemar-los, fer-ne copies de seguretat o imprimir-los en paper, per a ús estríctament privat.
La infracció de les prohibicions descrites, donarà lloc a l’exercici de les accions legals pertinents per part de Web Cultura, SCP. contra l’usuari.

3. CONTINGUT DE LA WEB I ENLLAÇOS
L’usuari accedeix de forma lliure i voluntaria a aquesta web. L’accés i navegació en aquesta pàgina implica acceptar i conèixer els advertiments legals, condicions i termes d’ús continguts en ella. El fet d’accedir no implica l’establiment de cap tipus de relació comercial entre Web Cultura, SCP. i l’usuari.
A Web Cultura, SCP., no ens responsabilitzem del mal ús que es realitzi dels continguts d’aquesta pàgina web, essent exclusiva responsabilitat de la persona que accedeixi a ells o els utilitzi.
Tampoc assumim cap responsabilitat per a la informació continguda en les pàgines web de tercers, a les que es pugui accedir per enllaços des de la pàgina www.exercitpopular.org . La presència d’aquests enllaços ténen una finalitat informativa, no constituïnt en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. En cas de que Web Cultura, SCP. tingui coneixement efectiu de que l’activitat o la informació a la que es remet des d’aquests enllaços és il·lícita, constitutiva de delicte o pot lesionar bens o drets de tercers, actuarà amb la diligència necessària per suprimir o inutilitzar l’enllaç corresponent amb la major brevetat possible.
L’establiment d’un enllaç amb la web www.exercitpopular.org no suposa acceptació o cap relació entre la pàgina que l’estableixi i Web Cultura, SCP ni l’Ajuntament de Pujalt. Agraïm que abans d’instal·lar l’enllaç es comuniqui via telèfon o e-mail la intenció de la connexió.
No s’establiran enllaços des de pàgines que puguin exposar continguts il·lícits o contraris a la moral u ordre públic.

4. INTERCANVI O DIFUSIÓ D’INFORMACIÓ
Web Cultura, SCP. declina tota responsabilitat que es derivi de l’intercanvi d’informació entre usuaris a través d’aquesta pàgina web. Especialment no es fa responsable de l’ús que els menors puguin fer d’ella, en el cas de que els continguts a que es puguin accedir puguin ferir la seva sensibilitat.

5. ACTUALITZACIÓ I MODIFICACIÓ DE LA PÀGINA WEB
Web Cultura, SCP. es reserva el dret d’actualització, modificació o eliminació de la informació continguda en aquesta pàgina web, la seva configuració o presentació en qualsevol moment, sense previ avís i sense assumir cap responsabilitat per fer-ho.

6. INDICACIONS SOBRE ASPECTES TÈCNICS
Web Cultura, SCP. no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informatics, no imputables a la nostra empresa, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d’internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del nostre control.
Des de Web Cultura, SCP. no garantim l’absència de virus i d’altres elements que puguin causar danys en els sistemes informàtics, en els documents electrònics o en els fitxers d’usuari d’aquesta pàgina web o de pàgines web de tercers, i per tant no ens responsabilitzem dels perjudicis que es puguin produïr per aquestes causes.
També quedem exonerats de tota responsabilitat davant de possibles danys o perjudicis que pugui patir l’usuari com a conseqüència d’errades, defectes u omissions en la informació que facilitem quan procedeixi de terceres fonts.

7. TRACTAMENT DE DADES DE L’USUARI
Sense prejudici en l’indicat en cada un dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a Web Cultura, SCP, el tractament automatitzat de les seves dades personals, per a les finalitats indicades en els mateixos formularis.
Web Cultura, SCP., no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a la nostra adreça postal o a la de correo electronic.
Els usuaris d’aquesta pàgina web són conscients de tot lo exposat i ho accepten voluntariament.